מאזן את רמת הPH לחדירת מקסימלית של חומר הגמר

גלול למטה